⎝Zzzzzzzzzzzzzzzzzz⎠

Team: flag{}___Orz

1st place

1478 points


Awards