⎝Zzzzzzzzzzzzzzzzzz⎠

Team: flag{}___Orz

3rd place

1408 points


Awards